Güç Santralleri

Güç Santralleri

Fosil yakıt, Doğalgaz kombine Çevrim, hidroelektrik, yenilebilir enerji, güneş, katı atık, biyokütle tesislerinde tasarım, analiz, başlatma/devreye alma ve yapısal/güvenlik değerlendirmeleri dahil olmak üzere enerji santrali danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Çalışmalarımız arasında tesis hizmet dışı kalma sürecine yardımcı olma, değerlendirme yapma, arıza giderme/onarım ve ekipmanların hizmete uygunluğunu kontrol etme yer alıyor.